Sự kiện nổi bật

AudioCodes và Microsoft training giải pháp Skype for Business cho đối tác ngày 22/02/2017

Vào ngày 22/02/2017, tại văn phòng Microsoft Việt Nam AudioCodes và Microsoft Việt Nam kết hợp với Hội Tụ đã tổ chức thành công buổi Traning giải pháp Skype for Business (SFB) cho các đối tác.

Qua đó các đối tác đã nắm rõ được cách thức triển khai giải pháp Voice trong SFB dựa trên các giải pháp của AudioCodes.