Sản phẩm Yeastar

Tổng đài Yeastar P series

Tổng đài IP Yeastar P series là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp, liên lạc một cách tốt nhất. Sự kỳ vọng của khách hàng luôn tăng cao về các sản phẩm công nghệ.

Chúng tôi luôn nổ lực phát triển sản phẩm tốt hơn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

  • Giá cả hợp lý, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

  • Dễ dàng tiếp cận nhằm lấp đầy lỗ hổng UC

  • Được xây dựng nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng.

  • Tích hợp hệ thống thông tin không giới hạn.

Tổng đài Yeastar S series

Performance and Power

Easy to use, reliable, and feature-rich, S-Series is designed to help small and medium businesses make a giant leap in efficiency and cost savings. The innovative S-Series unleashes the power of unified communications, provides great flexibility with field-upgradable modular design, and allows you to connect to traditional lines, VoIP lines, and cellular networks. Perfectly future-proof, S-Series converges businessenhancing features with free software updates to grow with your business and assures reliability over the years.