Sản phẩm Deltapath

Tổng đài frSIP UC

Tổng đài IP frSIP của hãng Deltapath là một sản phẩm tổng đài có khả năng tích hợp cho nhiều giải pháp như Contact Center, Video Conference, Video Gateway/Connector,...

Với sản phẩm frSIP UC, Deltapath tích hợp voice, video, mobility, cùng với Video conference giúp cho Deltapath có ưu thế hơn các tổng đài IP hay các giải pháp Video conference thuần túy.

Giải pháp của Deltapath đã được các hãng lớn như Polycom, Junipe...triển khai cho các văn phòng của mình trên thế giới.